Aanleveren tekeningen/bestanden

Onderstaand treft u specificaties t.b.v. de juiste aanlevering van elektronische bestanden. Deze zijn noodzakelijk voor een vlotte verwerking van uw order:

 

 • Een dxf of dwg-file altijd schaal 1:1 aanbieden!!. 
 • Een toegeleverde dxf file bestaat alleen uit contourlijnen. Dit zijn lijnen die daadwerkelijk gesneden moeten worden. Dus geen andere lijnen zoals hartlijnen, stippellijnen, maatlijnen en kaders.
 • Voor offerte de maatvoering, materiaalsoort, benaming en aantal van product in een layer "bemating" plaatsen.
 • Dxf- c.q. dwg-files mogen geen dubbele contourlijnen bevatten.
 • Alle contourlijnen dienen gesloten te zijn.
 • Tekst welke op de plaat gegraveerd moet worden plaatsen met 'single line text'.
 • Graveren is alleen mogelijk aan de bovenzijde van de plaat.
 • Graveerlijnen plaatsen in de layer 'graveren' met de kleur rood.
 • Als het te snijden product een folie bevat, zoals o.a. bij gecoat, geslepen, geborsteld en BA-plaat moet deze getekend zijn met de folie op de bovenzijde van de plaat.
 • Voor tapgaten in de te snijden producten dient de de boordiameter getekend worden.
 • Er mogen zich geen 'blocks' of 'polyline' bevinden in een dxf-file. (Dit zijn geclusterde lijnen in een tekenprogramma en worden niet herkend door ons lasersnij-programma). Deze lijnen moeten geëxplodeerd zijn voordat de dxf- of dwg-file wordt opgeslagen.
 • Radius en gebogen lijnen zoveel mogelijk uit één stuk.
 • Voor een optimale snijkwaliteit geldt: 'de minimale gatdiameter is gelijk aan de plaatdikte', in overleg met ons zijn ook kleinere diameters mogelijk.
 • Voor het snijden van letters beschikken wij over een uitgebreide bibliotheek van standaard lettertypes. In overleg met ons zijn evt. ook andere lettertypes mogelijk als hiervan een (letter) fonts (*ttf) kan worden aangeleverd.
 • Voor 2d tekeningen maken wij gebruik van Autocad 2010, graag ontvangen we de toegezonden dxf- dwg-files in dit formaat of lagere versie.
 • Voor 3D tekeningen maken wij gebruik van Spaceclaim 2014. Voor andere 3d programma's maken wij gebruik van STEP files. In overleg met ons zijn eventueel ander files mogelijk.
 • Teken toleranties van gaten e.d. op de nominale maat.
 • Uitslagen van plaat graag aanleveren met een zetcorrectie van 0.

Wanneer de tekeningen aan bovenstaande eisen voldoen, bevordert dit de doorlooptijd van de productie met een lagere kostprijs tot gevolg. 

Desgewenst kan Foekema Plaatbewerking een schets of voorbeeld voor u in CAD tekenen, waarna wij deze in productie kunnen nemen. Voor prototypes of het aanpassen van uw producten kunt u ook bij ons terecht.