Tel. 0514 56 37 03

Zandscheiders

Foekema Ecosystems is sinds 2013 bezig met het scheiden van zand, organisch materiaal en humus vanuit het spoelwater van tulpen en lelies. Aangezien het lozen van spoelwater in het oppervlaktewater vandaag aan de dag een issue is, hebben wij daar de volgende oplossing voor gevonden; Voorscheiden van het spoelwater waarin al het organisch materiaal en andere bestandsdelen van het spoelwater worden gescheiden. Vervolgens wordt het spoelwater met hoge druk via cyclonen verder gereinigd tot een nauwkeurigheid van max. 25 micron. De afgescheiden grond wordt verder ontwaterd waardoor een goed stapelbare fractie ontstaat. De gescheiden grond wordt via de grondbunker afgevoerd naar de kavel van herkomst.

 

Dit heeft de volgende voordelen:

  • Grond terug naar afkomst op retour rit van tractor met kipper.
  • Geen organisch materiaal in spoelwater
  • Minder spoelwater benodigd waardoor water beter behandelbaar is tegen virussen en ziektes.
  • Geen grondbemonstering en afvoer van grond vanuit bassin.

 

Met recht een ECO-system van Foekema Ecosystems!

 

Informeer naar de mogelijkheden, zodat wij ook uw de beste oplossing kunnen bieden.